AOb leesclub Frankenstein en de pedagogiek

Locatie AOb Hoofdkantoor UTRECHT
Datum 28 juni 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 27 juni 2023

Voor 28 juni hebben wij het boek ‘Frankenstein en de pedagogiek’ door Philippe Meirieu op de agenda gezet.
Ieder die opvoedt of lesgeeft wordt dagelijks geconfronteerd met een onontkoombare realiteit: je ontmoet iemand die afhankelijk is van jou en van wie ‘iets’ gemaakt moet worden, maar op wiens vrijheid jouw wil geen greep heeft. Aan de hand van de wonderlijke geschiedenis van dokter Frankenstein en zijn fameuze maaksel beschrijft de bekende, Franse pedagoog Philippe Meirieu in dit boek deze typische, pedagogische onderneming. Daarbij gaat hij op zoek naar ideeën die kunnen helpen om een opvoedingsrelatie niet, zoals in het beroemde verhaal van Frankenstein, in een nachtmerrie te laten eindigen. Kun je een opvoeder zijn zonder een dokter Frankenstein te zijn?
We bespreken wat ons inspireert in dit boek, welke raakvlakken we zien bij onszelf in de onderwijspraktijk, welke vragen het oproept, wat je ermee kunt etc.
Aan het einde van de bijeenkomst bespreken we met elkaar hoe we verder willen en wat het te lezen boek zal zijn voor na de zomervakantie