ALV St. Bonaventura

Locatie Online via Teams
Datum 04 maart 2021

1. Opening
2. Vaststellen notulen laatste ALV
3. Advies bestuur inzake kandidaatstelling Frits Fraanje (besluitvormend)
4. De verhouding AOb en zijn afdelingen (oriënterend)
5. Rondvraag
6. Sluiting

 • Programma

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen laatste ALV
  3. Advies bestuur inzake kandidaatstelling Frits Fraanje (besluitvormend)
  4. De verhouding AOb en zijn afdelingen (oriënterend)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 48
  Contact Anneke Blankers a.blankers@sintbonaventura.nl