Algemene Vergadering (online)

Datum 26 november 2021

Op 26 november vindt online de Algemene Vergadering plaats. De AV start om 19.00u en eindigt omstreeks 21.00u.
Afgevaardigden in de AV krijgen in de week van 26 november alle benodigde informatie (link naar de AV en stemformulieren) in de mail. Toehoorders krijgen ook in de week van 26 november de link om te kunnen deelnemen, per mail.

  • Programma

    Op de agenda staat ondermeer: verkiezingen lid Hoofdbestuur rayon Noord, vaststellen strategienota 22-26 en het vaststellen van de begroting 2022.

  • Details
    Plaatsen 150
    Nog beschikbaar 145
    Contact Hetty Kooreman en Monique Geest bestuur@aob.nl