Actiepakket

Op 6 november staakt het primair en voortgezet onderwijs voor meer investeringen om zo het vak aantrekkelijker te maken en het lerarentekort tegen te gaan.
Er zijn structurele investeringen nodig, maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd duidelijk dat het kabinet niet van plan is om over de brug te komen.

De scholen blijven dicht op 6 november in het primair en voortgezet onderwijs. We gaan op deze dag met elkaar de politiek en de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer beïnvloeden. Een krachtig signaal is al dat scholen dicht zijn op 6 november, omdat het zo echt niet langer kan.

Geef aan of je staakt en of je school dichtgaat op: www.investeer-in-onderwijs.nl

Wat kun jij doen?

Je kunt verschillende dingen doen in de aanloop naar de staking en tijdens de staking op 6 november. Hieronder staan een aantal tips en praktische zaken op een rijtje. Gebruik vooral wat op jouw school van nut is, wat goed voelt of waar jij van denkt dat dit het beste aansluit bij de school waar jij werkt.

Wij vullen deze pagina geregeld aan met nieuw actiemateriaal en inspirerende filmpjes over hoe jij de staking op 6 november vorm kunt geven.