Nieuwsoverzicht

Het onrecht van een laag IQ

28 okt • Niet afkomst, maar intelligentie is de grote voorspeller van maatschappelijk succes. Toch is dat geen goed nieuws, waarschuwt hoogleraar Paul de Beer. “Je kunt je afvragen of je IQ als een verdienste moet zien.” lees verder

‘Waarom een plan als 2032 afschieten als je het niet met je leden hebt besproken?’

27 okt • ‘We nemen met het vertrek van Beter Onderwijs Nederland afscheid van een bijzonder waardevolle partner in de Onderwijscoöperatie,’ zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een eerste reactie op het nieuws dat BON het samenwerkingsverband verlaat. Mede dankzij de inspanningen van BON-voorzitter Ad Verbrugge ligt er een solide wetswijziging voor in de Eerste Kamer die de positie van de leraar in het onderwijs verankert, constateert zij. lees verder

Leerlingdaling zorgt voor meer samenwerking

27 okt • Eén derde van de schoolbesturen in het funderend onderwijs werkt nu al samen vanwege het afnemende leerlingaantal. En veel besturen uit beide sectoren zijn van plan om dit te gaan doen. Scholen die samenwerken wisselen onder meer kennis en ervaring uit tussen medewerkers, bundelen facilitaire diensten of hebben een gezamenlijke vervangingspool. lees verder

Minder schooluitval in mbo

26 okt • Het aantal jongeren dat zonder diploma het mbo verlaat, is in tien jaar tijd afgenomen van 10,8 procent in 2004/2005 naar 5,4 procent in 2014/2015. Dat meldt het CBS. In Friesland verlaten mbo’ers het minst vaak de school zonder diploma. lees verder

‘Draai onderwijsbezuinigingen terug’

26 okt • Schoolbesturen, bonden en andere onderwijsorganisaties roepen Kamerleden op om de voorgenomen onderwijsbezuinigingen van het kabinet ongedaan te maken. Ze laten dat vandaag in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer weten. lees verder
het Onderwijsblad
 

Onderwijsblad nr 16 van 22 oktober 2016

Coververhaal: Steve Jobsscholen haken af. De Steve Jobsscholen krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Aantallen scholen die de organisatie in de media noemt worden bij lange na niet gehaald. Het initiatief van Maurice de Hond is veranderd van een idealistisch streven in een commercieel bedrijf. lees verder
Cartoon
Dossiers

Download de nieuwe cao middelbaar beroepsonderwijs

De nieuwe cao middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunt u vanaf nu downloaden op onze website. Deze cao geldt vanaf 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017. lees verder

Cao primair onderwijs 2016-2017 beschikbaar

De cao primair onderwijs 2016-2017 is digitaal beschikbaar. De cao treedt in werking op 1 juli 2016 en loopt tot en met 30 september 2017. lees verder
maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren