titel Nieuwsoverzicht
chapeau  
nummer blad 18
datum blad 21-10-2006
auteur Overige 
rubriek Nieuwsoverzicht

Zeventig net afgestudeerde pabostudenten in Overijssel hebben een baan gekregen met een nieuwe subsidieregeling. Ze zouden normaal gesproken werkloos zijn of invalwerk doen, omdat van een lerarentekort in deze regio nog altijd geen sprake is. Door een rijksbijdrage van twee miljoen euro zijn nu op zeventig basisscholen in de regio Twente/IJsselland extra leerkrachten aangesteld voor 32 uur per week.
Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 10 oktober

Kleinere klassen leiden niet altijd tot beter onderwijs, zo blijkt uit Gronings onderzoek. Leerlingen in groep 3 presteren beter als ze met niet meer dan ongeveer twintig andere kinderen in de klas zitten. Niet alleen de groepsgrootte maakt uit, het helpt ook als er Ďextra handení in de klas zijn, bijvoorbeeld die van een onderwijsassistent. Heel anders is dat in groep 2. Of daar veel of weinig kinderen in de klas zitten, maakt weinig uit. De aanwezigheid van een extra leerkracht in de klas werkt zelfs averechts.
Trouw, 11 oktober

Dat meisjes op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Rijssen in een rok op school behoren te komen, zal bij menigeen al verbazing oproepen. Dat het nu verboden is onder die rok een legging te dragen, is voor sommigen helemaal ongelooflijk. Maar de Jacobus Fruytier is een reformatorische scholengemeenschap. In die gemeenschap is het heel normaal dat vrouwen een rok dragen en heel abnormaal dat ze een broek aan hebben.
Dagblad Tubantia/Twentsche Courant, 13 oktober

CommerciŽle leveranciers van watercoolers zijn boos op de waterleidingbedrijven in Zuidwest-Nederland. Die leveren scholen gratis watercoolers om het drinken van water te bevorderen. De commerciŽle leveranciers van deze apparaten hebben nu via hun branchevereniging AWCN een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit wegens oneerlijke concurrentie.
Dagblad van het Noorden, 13 oktober

Een echte taalachterstand heeft een kind van 2,5 jaar wanneer het nog niets zegt. Maar dat kind moet je niet naar school sturen, dat moet naar de dokter. Die controleert of er geen afwijkingen zijn aan bijvoorbeeld de spraakorganen of het gehoor. Een Turks jongetje dat in zijn eigen taal spreekt, maar nog niet in het Nederlands, heeft geen taalachterstand, dat is een beginnende leerder van het Nederlands. Als je hem in een Nederlands sprekende omgeving zet en de klassen niet al te groot maakt, dan heeft hij na een half jaar dat Nederlands voor een groot deel onder de knie.
Hoogleraar Sieneke Goorhuis-Brouwer, NRC Handelsblad, 14 oktober

Homoseksuele leraren op de basisschool moeten hun geaardheid niet aan de kinderen laten merken. Volgens drie op de vier allochtone ouders en een op de drie autochtone ouders is het beter dat een leraar zijn of haar homoseksualiteit verzwijgt. Dat is een van de opmerkelijke uitkomsten van het Teleac Burgerschapsonderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.
De Telegraaf, 16 oktober

© 2010
het Onderwijsblad .
Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij Het Onderwijsblad, columnisten of freelance medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledigde overname, herpublicatie of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur (onderwijsblad@aob.nl). Indien het gaat om artikelen van freelance medewerkers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.