Onderwijsblad nr 09 van 20 mei 2017

Coververhaal: Leesmethoden zijn te saai
Het gaat in Nederland niet goed met de leesvaardigheid en de motivatie voor het lezen. Gebrekkige methoden voor begrijpend lezen dragen bij aan het probleem, zeggen onderwijsonderzoekers.

Meester is een homo
Leerlingen vertellen dat je lesbisch, homo-, biseksueel of transgender bent. Voor veel lhbt-leraren is dat ingewikkeld. Toch zijn er veel goede redenen om het wel te doen. “De band met mijn leerlingen is nu nog hechter.”

Actie! Leraar verdient meer
Actie! Het onderwijs verdient meer. De hoge werkdruk en de achterblijvende salarissen maken werken in het onderwijs onaantrekkelijk. Nederland stevent af op een enorm lerarentekort. Met een nieuw kabinet op komst vraagt het onderwijs om een investeringsplan. Voor een beter salaris. Kleinere klassen. Minder lesuren per week. Herwaardering van oop-functies. Doe mee! 
Bij het Onderwijsblad zit een klein post-it blokje met de actieleus #ikverdienmeer. Die kan je gebruiken om foto's en filmpjes te maken voor de actie. Bekijk de filmpjes en foto's die er al zijn op de actiepagina. Zie: www.aob.nl/ikverdienmeer

Geen vacatures, toch sollicitaties
Leraren kunnen altijd solliciteren bij Helicon voor groen (v)mbo. Ook als er geen vacatures zijn, neemt de onderwijsinstelling regelmatig jonge docenten aan in het Talentlab.

Met Minecraft leren rekenen
Praktijkschool Limes en basisschool de Windhoek in Noord-Holland gebruiken regelmatig het spel Minecraft in de klas. “Rekenen, samenwerken, communiceren, plannen: dat zijn vaardigheden waar leerlingen later heel veel aan hebben.”

Meester Anton weet raad met drukke kinderen
Anton Horeweg schreef een boek over kinderen met adhd in de klas. Op een school in een Schiedamse afbraakwijk brengt hij zijn kennis dagelijks in praktijk. “De kunst is ingrijpen voordat de uitschieters ontstaan.”

Decanen onder druk
Door de snelle veranderingen in het studieaanbod en de hogere kosten van een studie neemt de druk op de keuze voor het juiste vervolgonderwijs toe. Scholen hebben professionele decanen nodig. Zijn het decanaat en het lesgeven nog wel te combineren?

Feniks Talent helpt hoogbegaafde drop-out weer naar school
Ze zijn bovengemiddeld intelligent. Toch vallen ze uit in het reguliere onderwijs. Bij Feniks Talent in Utrecht hervinden deze hoogbegaafde onderpresteerders en drop-outs het vertrouwen om weer naar school te kunnen gaan.

Nieuws:

AOb-voorzitter wil stakingskas openen
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen adviseert het hoofdbestuur van de AOb de stakingskas formeel te openen. Ze doet dit naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer op 10 mei over werkdruk en salaris in het primair onderwijs. “Teleurstellend”, zo vat Verheggen dat debat samen.
Lees verder op AOb.nl >>>

PO-raad wil parlementair onderzoek
De PO-raad, koepel van basisschoolbesturen, roept de Tweede Kamer op tot een parlementair onderzoek naar de financiering van het primair onderwijs. De AOb steunt de oproep.
Lees verder op AOb.nl >>>

‘Onderwijsgeld verdwijnt in zwart gat’
Het overheidsbudget voor het voortgezet onderwijs is met miljarden gegroeid, maar dat geld is niet uitgegeven aan docenten. Het is onduidelijk waar het geld wel aan is besteed, stellen oud-leraar en econometrist Hans Duijvestijn en wiskundedocent Frans van Haandel.
Lees verder op AOb.nl >>>

Bezuiniging op beleid onderwijsachterstanden gaat door
De bezuiniging op het onderwijsachterstandenbeleid van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs gaat vooralsnog door. De Tweede Kamer heeft het onderwerp medio april ‘controversieel’ verklaard: pas bij een nieuw kabinet komt het weer aan de orde.
Lees verder op AOb.nl >>>

Einde aan zestien tweedegraads lerarenopleidingen
Hogeschool Inholland stopt vanaf volgend schooljaar met zestien tweedegraads lerarenopleidingen in Amsterdam. De opleidingen zijn te klein en te kostbaar. De school probeert gedwongen ontslagen te voorkomen.
Lees verder op AOb.nl >>>

Scholen Rijnmond starten vervangingspool
Schoolbesturen in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam tekenden op 10 mei een overeenkomst om samen een vervangingspool te starten. De Wet werk en zekerheid (Wwz) en het steeds nijpendere lerarentekort zorgen ervoor dat scholen de handen ineen slaan. “We willen elkaar niet kapot concurreren”, zegt algemeen directeur Annet Dries van schoolbestuur SIKO.
Lees verder op AOb.nl >>>

Stijging voorinschrijvingen bachelors
De aanmeldingen bij universitaire bacheloropleidingen liggen 11 procent hoger dan vorig jaar om deze tijd. Vooral het hoge aantal internationale studenten valt op. Het hoger onderwijs lijkt zich te herstellen van het effect van de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015.
Lees verder op AOb.nl >>>

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren