Principeakkoord aanpassing cao hoger beroepsonderwijs

De AOb, de andere bonden en de Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao hoger beroepsonderwijs (hbo). In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500,- en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De cao wordt verlengd tot 1 april 2018.

  • Sociale zekerheid
De gewijzigde werkloosheidswet (WW) en de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) maakten het noodzakelijk de werkloosheidregeling voor het hbo aan te passen. In de huidige cao was daarom afgesproken dat er voor 1 januari 2017 een nieuwe regeling zou worden ingevoerd. Iets later dan gepland is het nu gelukt hierover overeenstemming te bereiken. Er zijn afspraken gemaakt over de werkloosheidsregeling, looptijd en loon. Voor het overige is de Wwz onverkort van toepassing, dit betekent dat de regelgeving rondom de transitievergoeding ook geldt voor het hbo.
 
  • Opbouw en duur van de WW
De maximum duur van de wettelijke WW is verkort naar twee jaar. Ook wordt er in de nieuwe wetgeving minder snel WW opgebouwd. Wij zijn erin geslaagd om zowel de opbouw als de duur van de WW te repareren. In het hbo is nu afgesproken dat het derde WW-jaar volledig wordt gerepareerd. Concreet betekent dit dat u voor ieder jaar dat u gewerkt heeft, één maand WW opbouwt. 
  
  • Hoogte van de WW uitkering 
Anders dan in de wettelijke regeling is de hoogte van de uitkering de eerste twee jaar niet gemaximeerd. De uitkering is gedurende de eerste 6 maanden 75 procent van het laatst verdiende loon en daarna 70 procent. In het derde WW-jaar is de uitkering gemaximeerd op het maximum van schaal 12.
 
  • Aanvullende uitkering
Na de WW-periode heeft de medewerker recht op een aanvullende uitkering mits hij vijf jaar gewerkt heeft in het onderwijs. Voor ieder jaar dat u werkt bouwt u één maand aanvullende uitkering op. De totale maximum duur van de WW-uitkering en de aanvullende uitkering is 72 maanden. Ook voor deze aanvullende uitkering geldt een maximum van schaal 12.
 
  • Extra aanvullende uitkering
Aanvullend is afgesproken dat de medewerker die ontslagen wordt in de periode van 10 jaar voor de AOW-leeftijd recht heeft op een extra aanvullende uitkering tot AOW-gerechtigde leeftijd. Deze extra aanvullende uitkering is 70 procent van het laatst verdiende loon met een maximum van 72 procent van het maximum van schaal 10. Zo wordt voorkomen dat de oudere medewerker vlak voor zijn pensioen in de bijstand komt als zijn (aanvullende) WW-uitkering is geëindigd.
 
  • Loon en Looptijd 
Bonden en de Vereniging Hogescholen hebben besloten de looptijd van de cao met een jaar te verlengen In november 2017 ontvangt u een extra uitkering van €500,- bij een voltijds-aanstelling.
Wat vindt u?
Het totale pakket reparatie van de WW, de aanvullende uitkering en de extra aanvullende uitkering sluit nauw aan bij de afspraken in de overige onderwijssectoren. Met als verschil dat de maximale uitkering in het hbo hoger is dan in de andere sectoren. Wij zijn van mening dat met deze regeling een goede invulling is gegeven aan het Sociaal Akkoord.

Uiteraard is het laatste woord aan de leden. De AOb-sectorraad hbo van 24 maart 2017 besluit of de wijzigingen kunnen worden omgezet in een gewijzigde cao. Voor de sectorraadsleden is het van groot belang om te weten wat u van de verlenging van de cao vindt. U bent dan ook van harte welkom bij de AOb-sectorraad hbo op 24 maart 2017 (om 14.00 uur, Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht). Aanmelden via: secretariaat@AOb.nl

U kunt uw mening ook kenbaar maken via: rvdploeg@aob.nl tot uiterlijk 24 maart 2017. Download de tekst van het principeakkoord hieronder als PDF-document.
maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren