Gecorrigeerde versie cao-mbo

Er is een nieuwe gewijzigde versie van de cao middelbaar beroepsonderwijs (mbo) beschikbaar. Daarin zijn de laatste geïndexeerde salarissen opgenomen en een aantal druk- en schrijffouten aangepast. De laatste versie van de cao-mbo kun je hieronder downloaden.

Wat is er onder meer aangepast?

  • In- en doorstroombanen, de treden AT1 en AT2 zijn per 1-1-2017 geïndexeerd. Correcte salarisbedragen zijn opgenomen.
  • Participatiebanen, de treden P.01 t/m P.07 zijn per 1-1-2017 geïndexeerd. Correcte salarisbedragen zijn opgenomen.
  • EHBO-toelage, het bedrag is per 1-1-2017 geïndexeerd. Correct bedrag is opgenomen.
  • Bijdrage in de ziektekosten, de bedragen voor de bijdrage en de extra bijdrage zijn per 1-1-2017 geïndexeerd. Correcte bedragen zijn opgenomen.
  • Er is een zin over samenloop van vakantie en ziekte aangepast aan het burgerlijk wetboek. Dit is van belang voor alle medewerkers. Bijvoorbeeld: je wordt ernstig ziek voor drie weken tijdens de zomervakantie. Deze ziekteperiode geeft je door op de afgesproken manier bij jouw werkgever. Bij een voltijdbaan betekent dit dat 15 vakantiedagen automatisch worden ingetrokken. Conform de nadere specifieke regels van de cao-mbo worden deze 15 vakantiedagen dan later opgenomen.

Download het hele overzicht met wijzigingen, addendum en errata, hieronder als PDF-document.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren