Roc Leiden: wat gaat er nu gebeuren?

Roc Leiden is een tweede leven gegund. Alle mbo-scholen leveren samen 40 miljoen euro in voor een sanering van de noodlijdende mbo-school, die door vastgoed bijna bankroet ging. Het roc mag zich verheugen op lagere huisvestingslasten, maar staat wel 23 miljoen euro af aan investeringsmaatschappij Green.

Met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer is gisteren een faillissement van de Leidse onderwijsinstelling afgewend. Wat gaat er nu gebeuren? Het Onderwijsblad licht er een paar punten uit.

1. Redding: 18 miljoen euro naar Roc Leiden
Het roc krijgt deze maand nog 18 miljoen euro extra overgemaakt. Dat geld komt uit het totale budget van alle mbo-scholen. Het extra geld is nodig, omdat kredieten van financiers BNG (10 miljoen) en Deutsche Bank (5 miljoen) per 1 juli niet meer worden verlengd.

Roc Leiden had die kredieten (de mogelijkheid om rood te staan) nodig nadat de school 92 miljoen euro had gestoken in de nieuwbouw van Lammenschans, terwijl ze slechts 75,6 miljoen terugverdiende met de verkoop aan investeringsmaatschappij Green Real Estate in 2011. De kredieten werden afgelopen tijd steeds met een maand verlengd. Toen duidelijk werd dat de banken het krediet zouden stoppen en per 1 juli hun geld opeisten, ontstond een hachelijke situatie.

Rood staan
De 18 miljoen is de eerste tranche van in totaal 40 miljoen euro die minister Bussemaker van Onderwijs “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” maximaal denkt te moeten inzetten voor de saneringsoperatie. De volgende tranche verwacht Bussemaker komend najaar, zei ze onlangs in de Tweede Kamer. Ze heeft toegezegd bij alle volgende bijdragen uit het extra geld de Kamer te zullen informeren.

De afgelopen maanden schoot de minister het roc al te hulp door 4 miljoen euro aan rijksbijdrage eerder uit te betalen, zo blijkt uit de Kamerbrief van 15 juni. In de laatste weken van april werd de situatie nijpend door een acuut liquiditeitsprobleem, waarmee de betaling van salarissen in gevaar kwam. Vanaf 1 juli gaat Roc Leiden schatkistbankieren, waardoor ze rood kan staan bij de staat. Het ministerie van Onderwijs staat daarvoor garant.

Om het Lammenschans-gebouw aan te passen voor onderwijs, zal er worden verbouwd. Minister Bussemaker raamde de kosten tijdens het debat vorige week op “enkele miljoenen”. Ook die investering financiert het roc via een krediet bij de overheid.

2. Huisvesting: 23 miljoen naar Green
Roc Leiden heeft heronderhandeld over de huisvestingsverplichtingen. De huur van het gebouw bij Leiden Centraal Station wordt per 1 augustus 2018 beëindigd. Dat contract liep tot 2043, met een huur van drie miljoen euro per jaar. Voor het gebouw bij station Lammenschans gaat het roc minder huur betalen. En heel belangrijk: het roc hoeft het gebouw niet meer terug te kopen. In de oorspronkelijke financieringsconstructie had het roc zichzelf verplicht het Lammenschans-gebouw in 2031 terug te kopen voor 73 miljoen euro. Later is die verplichting overigens nog verlaagd naar 58 miljoen euro.

Daar staat wel iets tegenover. Het roc moet het Lammenschans-gebouw vijftien jaar langer blijven huren, het contract is verlengd tot 2046. Daarnaast verhuist 23 miljoen euro van Roc Leiden naar investeringsmaatschappij Green. Het roc moest dat geld in het verleden bij financier BNG in zogeheten depots vastzetten, om daarmee later een deel van de terugkoop te kunnen betalen. Hoewel die terugkoop nu van de baan is, is het roc dat geld kwijt. De publieke middelen worden eigendom van Green en blijven bij de bank vaststaan. Als garantie voor de lening die BNG aan Green heeft verstrekt om het Lammenschans-gebouw in 2011 over te nemen van het roc. Het verlies van de depots staat kort genoemd in de brief die Bussemaker vorige week naar de Kamer stuurde.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het roc voor de locatie bij Leiden Centraal op zoek zou gaan naar vervangende huisvesting, passend bij een ‘gemeenschap van mbo-colleges’. Het ontmantelings-voorstel dat minister Bussemaker vorige week op de valreep presenteerde, stelt voor om de opleidingen bij CS over te dragen aan andere scholen. Hoe dat precies eruit gaat zien, zal Bussemaker later dit jaar uit de doeken doen. De minister stuurt uiterlijk eind september een uitgewerkt saneringsplan met een financiële doorrekening naar de Kamer.

3. Bestuur en toezicht vernieuwd
De nieuwe bestuursvoorzitter Ricardo Winter wacht een pittige klus: hij moet Roc Leiden afbouwen en tegelijkertijd investeren in het onderwijs om de kwaliteit te verbeteren. Per 1 juli loopt het contract af van Henk de Jong, de interim-voorzitter die begin november vorig jaar aantrad. De onderwijsinhoudelijke portefeuille is sinds februari dit jaar tijdelijk in handen van interim-bestuurder Lieteke van Vucht Tijssen.

De raad van toezicht bestaat nu uit een nieuwe lichting toezichthouders die vorige zomer zijn gestart. De laatste toezichthouder van vóór 2014 vertrok afgelopen mei: Pieter Hettema was lid van de raad van toezicht sinds juni 2009. Hettema was tot voor kort ook voorzitter van de landelijke vereniging van onderwijs-toezichthouders (VTOI).

Onder de toezichthouders bevindt zich opnieuw een voormalige PvdA-politicus: Hannie Vlug, directeur bij het ministerie van Sociale Zaken. Oud PvdA-senator Ing Yoe Tan zat tot de zomer van 2014 in de raad van toezicht. Ex PvdA-wethouder Tjeerd van Rij was rvt-voorzitter tot 2010. Begin dit jaar werd Van Rij herkozen in de beroepscommissie van de PvdA, op voordracht van het partijbestuur.

Een commissie onderzoekt nu in opdracht van minister Bussemaker wat er mis ging bij Roc Leiden en hoe de vastgoed-deals tot stand zijn gekomen. Ook de voorzitter van die commissie, Pauline Meurs, is een PvdA-prominent. Sterker nog, ze zat vier jaar lang in de Eerste Kamer-fractie samen met roc-toezichthouder Ing Yoe Tan. Dat was in de periode (2007-2011) waarin Tan als lid van de raad van toezicht betrokken was bij belangrijke nieuwbouw-beslissingen.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren