Aanval op BAPO onbegrijpelijk

De Algemene Onderwijsbond vindt het onbegrijpelijk dat de motie Elias om de seniorenregeling BAPO af te bouwen is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze regeling maakt het voor ouderen mogelijk om langer voor de klas te staan. ‘Alleen gedoogpartij PVV probeerde samen met GroenLinks, SP en PvdD te voorkomen dat een uitstekend werkende regeling de nek om wordt gedraaid,’ aldus Walter Dresscher, voorzitter van de AOb.

Regeling stimuleert doorwerken
Aan de motie ligt een aantal onjuiste vooronderstellingen ten grondslag: De BAPO zou een regeling zijn die vroegtijdig vertrek uit het onderwijs stimuleert en op korte termijn onbetaalbaar worden. De AOb heeft daarentegen uitgezocht dat het aantal docenten dat doorwerkt – mede door de BAPO en andere maatregelen – spectaculair is gestegen. Werknemers die één dag per week vrij hebben, kunnen jaren langer doorwerken. Opvallend is dat voor de invoering van de BAPO veel oudere docenten uitvielen of kozen voor vervroegde pensionering en dit nu veel minder gebeurt. Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken dat het ziekteverzuim onder oudere docenten aantoonbaar lager ligt.

Kosten nemen juist af
Ook de aanname dat de BAPO onbetaalbaar is klopt niet: wie van de BAPO gebruik maakt, draagt daar ook zelf aan bij. ‘Het is een regeling waarvan de kosten uit het arbeidsvoorwaardenbudget komen. Dat is ten koste gegaan van een loonsverhoging. Leraren betalen de BAPO dus zelf,’ zegt Dresscher. Bovendien zal deelname aan de BAPO en de kosten daarvan afnemen  doordat het aantal ouderen in onderwijssectoren vrijwel over het hoogtepunt heen is.

Feiten genegeerd
Dresscher: “We betreuren het dat de partijen die voor de motie stemden niet goed hebben gekeken naar de feiten die de AOb heeft voorgelegd. De BAPO is een ideale oplossing om mensen langer en gezonder aan het werk te houden. Juist nu de nood aan goede docenten zo hoog is, moet deze regeling blijven bestaan. De AOb hoopt dat de regering tot inzicht komt en geen gehoor geeft aan de oproep de BAPO af te bouwen.”

 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren