Invallers vast contract in cao-loze periode

Een invaller in het bijzonder onderwijs kreeg van de rechter een vaste baan, omdat de Wet werk en zekerheid gold die met meer dan drie contracten toen een vaste baan voorschreef. De looptijd van de cao was afgelopen, het is een uitspraak die mogelijk voor meer mensen gevolgen heeft.

Eind oktober boog de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant zich over de vraag of een schoolbestuur in het bijzonder onderwijs mocht afwijken van de nieuwe Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 geldt en regels heeft voor opeenvolgende tijdelijke contracten, de ketenbepaling.
 
Een werkneemster uit het primair onderwijs spande een zaak aan tegen haar school, omdat zij vond dat ze recht had op een vast contract omdat ze binnen drie jaar een vierde contract aanging voor bepaalde tijd. De Wet werk en zekerheid zegt dan dat je die werknemers in vaste dienst moet nemen.

Ruimere regeling
De school vond van niet en was van mening dat de ruimere regeling waarbij werknemers een onbeperkt aantal tijdelijke contracten kunnen krijgen uit de cao primair onderwijs 2014-2015 nog van toepassing was. Hoewel deze cao was opgezegd, vond de school dat dit toch nog gold omdat er geen nieuw cao-akkoord was.

De rechter gaat daarin niet mee: de looptijd van de cao was wél afgelopen en dus was de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid van toepassing en niet de oude regeling uit de cao. Scholen konden tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 geen beroep doen op die oude regeling.

Recht op een vast contract?
Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor leraren in het bijzonder onderwijs die meerdere tijdelijke contracten kregen. Zij hebben misschien recht op een vast contract. Het openbaar onderwijs valt onder het ambtenarenrecht.

Had u voor 1 juli 2016 meer dan drie tijdelijke dienstverbanden of was u meer dan 24 maanden in tijdelijke dienst bij dezelfde werkgever in het bijzonder onderwijs? Dan heeft u misschien wel recht op een vast contract. Neem contact op met het Informatie en Adviescentrum van de AOb als u denkt dat u een vast contract had moeten krijgen via 0900-4636262

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren