AOb Onderwijsdebat: “Schrap alle regels die er niet toe doen”

In verkiezingstijd buitelen politieke partijen met beloftes over elkaar heen. “Vóór de verkiezingen weten partijen de miljarden makkelijk te vinden, maar na de verkiezingen zijn ze weer verdampt. Dat geldt ook voor partijen die de afgelopen jaren in het kabinet hebben gezeten”, merkt Wim-Jan Renkema van GroenLinks droogjes op tijdens het door de AOb georganiseerde levendige onderwijsdebat (#AObdebat) maandagavond in Utrecht. 

Wat komt er van die mooie voornemens terecht? Toeval of niet, ‘s Ochtends halen D66 en de PvdA het ontbijtnieuws, elk met eigen plannen voor miljarden-investeringen in het onderwijs. Sleutelwoorden zijn meer salaris, kleinere klassen, lagere werkdruk. Tijdens het debat lichten ze die voorstellen graag nog even toe.

“We willen werk maken van minder lesuren”, zegt Gijs van Dijk (PvdA) en oud AOb-sectorbestuurder voor het voortgezet onderwijs. “En dat kunnen we niet alleen aan scholen overlaten, maar we moeten landelijk investeren in minder lesuren voor docenten. Wat ons betreft gaan we van 25 naar twintig lesuren per week, zodat een docent de ruimte heeft om lessen voor te bereiden.”

D66 wil 4,5 miljard investeren, onder meer in basisschool-klassen van maximaal 24 leerlingen. Ingrid van Engelshoven (D66-onderwijswethouder Den Haag): “Kleinere klassen, meer tijd om je lessen voor te bereiden. Vooral ook samen met je team, want daar wordt de kwaliteit van het onderwijs zoveel beter van. Ik ben er niet voor om alles centraal te regelen, maar er is nu een breekijzer nodig.”

Even terug in de tijd: samen met de PvdA kreeg D66 vorig jaar een Kamermeerderheid achter een motie om het aantal lesuren in po en vo terug te dringen. “Het is typisch Haags denken om te zeggen dat een docent niet meer dan twintig lesuren zou mogen geven”, reageert CDA-Kamerlid Michel Rog. “Wij willen veel meer de leraar zélf in positie brengen om te gaan over zijn eigen werk. Denk aan regelvrije scholen, schrap alle regels die er niet toe doen.” 

Ook de ChristenUnie houdt Den Haag liever op afstand. Die partij steunde wel de motie, maar “aarzelend”, zegt Gerben Huisman. “Die aarzeling zit hem in de vraag: wat moeten we nou in Den Haag regelen en wat mogen we aan de school overlaten? Ik hoor van docenten: geef ons de ruimte om daar zelf invulling aan te geven.”

Salariskloof
Breed leeft het besef: maatregelen zijn broodnodig om het beroep aantrekkelijker te maken. Volgens berekeningen van de AOb is daar opgeteld zo’n zes miljard euro voor nodig, waarvan 3,6 miljard voor een beter salaris van onderwijzend en ondersteunend personeel. Om ze een handje te helpen, deelt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen alle politici het kersverse ‘salarisstappenplan’ uit. 

Mooie gelegenheid om gelijk even iets op te helderen. Want de berichten over de PvdA-plannen melden die ochtend dat docenten in het voortgezet onderwijs er 3,5 procent op vooruit zouden gaan, en leraren in het basisonderwijs slechts 3,25 procent. Dat zou de salariskloof tussen po en vo juist verder vergroten.

“Gijs, ik neem aan dat het een typefout is”, prikkelt Verheggen.

Van Dijk: “Ik keek met dezelfde verbazing naar dat verschil, dus ik heb daar geen flauw idee van. Dit zijn de plannen en ik vind dat we er echt voor moeten staan. Ik vind zelf dat je daarin helemaal geen verschil moet maken tussen po en vo. Ik vind ook voor het primair onderwijs dat schaal LB gewoon de standaard moet worden.” 

Het verleden leert dat onderwijsgeld lang niet altijd op de goede plek terecht komt. Dat weet Van Dijk ook. “De PvdA wil geen blanco cheque uitschrijven aan schoolbesturen. We willen gericht investeren. Dat hebben we ook gezien bij het Actieplan Leerkracht, het miljard van Plasterk. Dat was redelijk succesvol.”

Rog (CDA) schudt direct het hoofd. “Dat miljard van Plasterk is helemaal niet goed gegaan. Ik was er toevallig zelf bij (als voorzitter van CNV Onderwijs, red). We hadden afgesproken dat veertig procent van de leraren in het basisonderwijs schaal LB zou krijgen. Dat is de helft geworden. De helft!”

Renkema (GroenLinks): “Het gaat niet alleen om de vraag hoeveel miljard er moet naar het onderwijs. We moeten ook kijken naar de cultuur die we in het onderwijs hebben gecreëerd. Die speelt een belangrijke rol in de werkdruk. De school moet laten zien wat de Cito-toets heeft opgeleverd, dat die het beter doet dan de buurman, concurreren om excellentie: daar moeten we mee breken.”

Betalen
Docenten in de zaal illustreren met concrete vragen de knellende beroepspraktijk, scholen ingeklemd tussen politieke regelgeving, leerlingen die daarvan de dupe zijn. Zo vertelt een roc-docent dat hij een leerling moest toelaten op een mbo-4 opleiding, ook al bleek zijn op ervaring gebaseerde vrees dat ‘ie het niet zou redden terecht. De leerling stroomde vervolgens af naar niveau 3 om uiteindelijk bij een andere instelling aan te kloppen. Die instelling durfde het vanwege de cascade-bekostiging alleen nog met de leerling aan op een korter en financieel veiliger niveau 2-traject. 

Een andere mbo-docent zet zich met hart en ziel in om een autistische leerling via een modulair programma van waarschijnlijk een jaar of acht naar een diploma te begeleiden. En vertelt dat hij dan de vraag krijgt: Kunnen we dat wel betalen? “Dat raakt me diep.” Achteraf betalen we met z’n allen een veel hogere prijs als die leerling aan de kant komt te staan. “Hij kan meedoen als ik hem acht jaar onderwijs mag bieden. Maar ik heb vrijheid nodig, wie kan me die geven?” 

Van Engelshoven (D66): “Ik vind het heel mooi dat je een leerling met autisme zo een kans kunt geven. Dan zou de bekostiging niet het probleem mogen zijn.”

Rog (CDA): “De school hoort gewoon het geld te krijgen dat voor die leerling nodig is. We zijn volstrekt doorgeslagen in het rendementsdenken. En voor alle helderheid: er zijn heel veel kabinetten mee bezig geweest en daar was ook mijn eigen partij bij. Als je met één vinger naar een ander wijst, wijs dan met drie naar jezelf.” Onthouden, voegt iemand hem toe.

Ellebogen
Opwinding in de zaal ontstaat vooral als de VVD een stokpaardje van stal haalt. Prestatiebeloning, of “horizontale loonontwikkeling” in de woorden van VVD’er Zohair el Yassini. “We zouden moeten kijken: kunnen we docenten niet méér gaan belonen op basis van hun expertise? Een docent die precies weet hoe je met moeilijke klassen omgaat, of een docent die gespecialiseerd is in het inwerken van nieuwe docenten.”

Jasper van Dijk (SP): “Het wordt in raadselachtige woorden gezegd, maar eigenlijk is dit een onvervalst pleidooi voor prestatiebeloning in het onderwijs. Dan gaan we de zogenaamd minder goede leraren minder geld geven dan de goede leraren. Je creëert een ellebogen-cultuur in de docentenkamer. Geloof me, je komt er niet uit.”

“Waarom kom je daar niet uit?”, vraagt AOb-bestuurder Tamar van Gelder in de rol van gespreksleider nog maar even. Van Dijk (SP): “De criteria zijn enorm arbitrair. De VVD wil dat schoolbesturen gaan bepalen wie goede leraren zijn en wie niet.”

El Yassini (VVD): “Volgens mij doe je dat niet als schoolbestuur, maar als docenten onderling. Je weet van elkaar dat de één beter is in iets dan de ander.”

Rumoer onder het onderwijspersoneel in de zaal. “Complimenten, je brengt reuring in het debat”, grapt Van Dijk. Om te vervolgen: “Het is ook een heel handige manier van de VVD om geen cent extra in het onderwijs te hoeven investeren. Je haalt het geld gewoon weg bij die zogenaamd minder goede leraren.”

Zien
“Willen jullie alsjeblieft de schoolbesturen op hun verantwoordelijkheid gaan aanspreken”, drukt AOb-voorzitter Verheggen de politici nog op het hart. “Ik zeg niet dat het hele bekostigingsstelsel terug moet naar vroeger waarbij je elk potloodje in Zoetermeer moet bestellen. Maar als jullie ergens geld voor geven, zorg dan dat het ook daaraan besteed wordt.”

Tijdens het debat peilt AOb-medewerker Jeroen van Andel de stemming op Twitter. Na afloop van het debat vertolkt hij het sentiment kernachtig: “De teneur is: eerst zien, dan geloven.

Foto: Rob Niemantsverdriet

BewarenBewaren

BewarenBewaren

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren