Dekker: “Het geld is goed besteed, dat zeggen besturen mij”

Het irriteert de Tweede Kamer danig dat de 150 miljoen euro voor drieduizend banen voor jonge leraren dankzij de lumpsum in een zwart gat zijn verdwenen. Toch durven de meeste partijen het niet aan om dergelijke bedragen vooraf te labelen, zo bleek gisteren tijdens een debat over de financiën in basis- en voortgezet onderwijs.

De SP stelde ook gisteren de lumpsum ter discussie, maar stond daar alleen in. Voor de andere fracties is dat een brug te ver. PvdA-Kamerlid Loes Ypma toonde zich 'teleurgesteld' over de gang van zaken rond de beloofde extra banen. Ze pleitte ervoor om voortaan een 'pas-toe-of-leg-uit-afspraak' in te voeren bij dit soort zaken, waarbij schoolbesturen geacht worden te verantwoorden hoe ze het geld hebben ingezet. Een principe dat ook bij de sectorale branchecodes geldt, maar dat in de praktijk nogal verschillend wordt opgevat en nageleefd.

Verantwoording
Het voorstel wekte sympathie bij andere fracties, maar riep vooral ook vragen op. Wat moeten besturen dan precies verantwoorden. Aan wie en hoe? Wat D66 betreft in eerste instantie aan de medezeggenschapsraad. Daarmee onderstreepte Kamerlid Paul van Meenen maar weer eens het belang van een sterkere medezeggenschap met grotere bevoegdheden. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs kreeg hij daarin niet mee, want die vindt dat de MR niet te veel op de stoel van het bestuur moet gaat zitten.

De staatssecretaris erkende opnieuw dat hij niet kan aantonen waaraan de 150 miljoen euro is besteed, omdat het nou eenmaal in de lumpsum is gestopt. Dat Dekker twee jaar terug bij het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) wel goeie sier maakte met “drieduizend banen voor jonge leraren”, heeft volgens de Kamer verkeerde verwachtingen gewekt. “Dat was dus marketing”, aldus CDA’er Michel Rog.

Jonge docenten
Voorafgaand aan het debat namen Dekker en verschillende Kamerleden de tijd om te luisteren naar jonge docenten van De Groene Golf, die wilden weten waar die banen nou gebleven zijn. De docenten kennen niemand die dankzij het geld is aangesteld. Veelzeggend, wreven Kamerleden Dekker onder de neus. Toch verklaarde de staatssecretaris, stelliger dan voorheen, dat het geld volgens hem goed is besteed. “Dat zeggen besturen mij. En dat zeg ik u.”

Bijna Kamerbreed was de oproep om de vakbonden meer te betrekken bij afspraken over wat er met het onderwijsgeld gebeurt. De huidige sectorakkoorden zijn opgesteld door Dekker en de koepelorganisaties, zonder inspraak van het personeel. VVD-Kamerlid Karin Straus was stellig: de vakbonden gaan over de cao, niet over onderwijsinhoudelijke zaken.

Aanhoren
Dekker stelde zich wat gematigder op: hij wil de bonden voortaan best wat vaker aanhoren. Maar hij blijft erbij dat de werkgeversorganisaties, die de schoolbesturen vertegenwoordigen, zijn belangrijkste gesprekspartij zijn. “Die ontvangen het geld, die zijn aanspreekbaar voor de Onderwijsinspectie.”

Daar voegde hij nog aan toe dat de AOb het aan zichzelf te danken heeft dat de bond niet aan tafel zat bij de sectorakkoorden. “De AOb is weggelopen bij het Nationaal Onderwijsakkoord. Ja hallo, dan heb je ook geen recht van spreken.” Opmerkelijk, al was het maar vanwege het feit dat ook CNV Onderwijs, dat wel achter het NOA stond, bij de sectorakkoorden werd buitengesloten.

Jaarrekeningen
Met het Rekenkamer-rapport over het gebrekkige zicht op onderwijsbestedingen vers in het geheugen, hamerden de coalitiepartijen nog maar eens op het belang van jaarrekeningen. Die worden door schoolbesturen lang niet altijd openbaar gemaakt, met name in het primair en voortgezet onderwijs. Toch weigeren PvdA en VVD die openbaarmaking wettelijk verplicht te stellen. Ze laten het aan besturen zelf over om elkaar erop aan te spreken.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren