Vollere klassen door enorm banenverlies

Tussen oktober 2010 en maart 2012 verdwenen ten minste 10.000 banen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Omdat het leerlingenaantal veel minder daalt, worden de klassen voller. Dat blijkt uit een analyse van het Onderwijsblad dat zaterdag verschijnt, op basis van de meest recente cijfers van maart 2012 van bijna alle 9.000 scholen tot en met maart 2012. Daar blijft het niet bij. Dit schooljaar zijn scholen opnieuw met minder mensen gestart, vertellen AOb-leden in de enquête Meesterlijk Onderwijs.

Het ministerie rekende kort voor de zomer in een brief al voor dat de groepsgrootte tussen oktober 2010 en oktober 2011 net als een jaar eerder is gestegen. Het banenverlies bij de start van het schooljaar 2011 zat iets boven de 8.000. Op basis van nieuwe cijfers van het ministerie die het Onderwijsblad heeft gebruikt, wordt duidelijk dat de trend gewoon doorzet. Daarbij was het mogelijk om van 95 tot 98 procent van alle 0ngeveer 9.000 scholen in basis, speciaal, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs goede cijfers over het personeelsaantallen over het voorjaar van 2012 te krijgen.

Tussen oktober 2011 en maart 2012 zijn tijdens het afgelopen schooljaar opnieuw 2.000 fulltime banen geschrapt. Daarmee komt het banenverlies van deze stille saneringsoperatie in de afgelopen periode uit op ten minste 10.000. Omdat het aantal leerlingen niet zo snel daalt, worden de klassen onvermijdelijk voller. De leerling/leraarratio geeft daar duidelijk aanwijzingen voor. Die stijgt 0,4 tot 0,8 in de verschillende sectoren, maar daar moet je de stijging over 2009 van rond de 0,5 eigenlijk bij rekenen.

En daar zal het niet bij blijven. In de verkiezingsenquête onder AOb-leden Meesterlijk Onderwijs geeft meer dan de helft aan dat het nieuwe schooljaar opnieuw is gestart met minder mensen. Ruim een kwart ziet de formatie stabiliseren, 10 procent verwelkomt juist meer collega’s. Kijken we naar het aantal banen dat verdwijnt, dan gaat het om twee per school in het basisonderwijs, vier in het speciaal onderwijs en ruim zes in het voortgezet onderwijs.

Oorzaken van het banenverlies zijn krimp (voor een kwart in het basisonderwijs) en bezuinigingen. Zo stegen de prijzen van materiaal en onderhoud, maar scholen kregen geen compensatie. Daarnaast werd er geschrapt in subsidies voor bestuur en management (-90 miljoen) en tal van subsidies en projecten. De btw-verhoging zet scholen verder in de min. Daarnaast zijn er scholen waar de bedrijfsvoering rammelt en zelf veroorzaakte verliezen afgedekt moeten worden.

Het banenverlies is ook opgemerkt door schoolverlaters. Werken in het onderwijs vinden zij niet zo aantrekkelijk meer: de aanmelding voor het eerste jaar daalde bij de lerarenopleidingen met 10 procent. Dat zal over vier jaar te zien zijn bij de tekorten aan leraren, als veel ouderen met pensioen gaan.

 Update : Klik hier voor de reactie van AOb-bestuurder Martin Knoop in het RTL-nieuws van 17 september

maak site favoriet
http://www.aob.nl/kixtart/modules/absolutenm/articlefiles/52881-salarisstappenplanonderwijs.pdf

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren