Inspectie: voormalig hbo-bestuurder Bonhof kreeg cursus onterecht vergoed

De Onderwijsinspectie vindt het ‘hoogst onwenselijk’ dat toenmalig bestuursvoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht kort voor haar vertrek in 2015 een opleiding van twaalfduizend euro vergoed kreeg. De cursus diende haar eigen belang. De raad van toezicht, die toestemming gaf, had daarom anders moeten handelen.

Dat blijkt uit een inspectie-rapport over de vergoedingen die Bonhof kreeg in het jaar waarin ze afscheid nam. In september 2015 liep haar derde benoemingstermijn af en trad ze na twaalf jaar terug als voorzitter van de Hogeschool Utrecht. Ze kreeg een jaarsalaris van 182.900 euro mee, beduidend meer dan de maximale vertrekpremie van 75 duizend euro die volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) sinds 2013 is toegestaan.

Maar omdat de vertrekregeling vastgelegd is in 2011, vóór het ingaan van de wet, valt die onder een gedogende overgangsregeling. Contractueel kon Bonhof aanspraak maken op een afscheidsbonus van anderhalf jaarsalaris (275 duizend euro), maar ze zag van een half jaarloon af.

Zakelijk belang
Ook de opleiding die de raad van toezicht Bonhof kort voor haar vertrek cadeau deed, is formeel niet tegen de regels. Van januari tot eind juni 2015 volgde de HU-voorzitter een opleiding bij Nyenrode Business Universiteit gericht op het functioneren van toezichthouders en commissarissen. De kosten á 12.093,95 euro (incl. btw) kwamen voor rekening van de hogeschool.

Dat was ‘hoogst onwenselijk’, oordeelt de Onderwijsinspectie. Omdat Bonhof de cursus zo kort voor haar afscheid volgde, was er - anders dan de raad van toezicht beweerde - voor de hogeschool geen zakelijk belang.

Vraagtekens
Vorig jaar plaatste AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra al vraagtekens bij de cursusvergoeding van twaalf mille: “Dit bedrag zou op z'n minst afgetrokken moeten worden van de vertrekpremie.”

Daar denkt de raad van toezicht anders over, zo blijkt uit een reactie die hogeschoolblad Trajectum optekende van een HU-woordvoerder: ‘De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het rapport. De HU zal geen geld terugvorderen bij oud-collegevoorzitter Bonhof of andere stappen ondernemen.’

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren