Maurice de Hond treedt terug als gezicht van Nederlandse Steve Jobsscholen

Maurice de Hond trekt zich terug als boegbeeld van de Steve Jobsscholen in Nederland. Negatieve publiciteit de afgelopen negen maanden speelt bij dat besluit een rol, verklaart hij vandaag in een persbericht. Zijn betrokkenheid als ‘bekendheid’ werkt in zijn ogen averechts. De Hond gaat zich binnen zijn bedrijf op het buitenland richten.

Vijf jaar terug nam opiniepeiler en ondernemer De Hond het initiatief voor het schoolconcept O4NT (Onderwijs 4 Nieuwe Tijd). Buiten Nederland werken scholen in Zuid-Afrika en Spanje met zijn onderwijsmodel, aldus het persbericht. Bij zijn bedrijf sCoolsuite, dat zich richt op verspreiding van het onderwijsmodel, wil De Hond zich nu uitsluitend richten op de buitenlandse markt.

In Nederland blijft het aantal Steve Jobsscholen achter bij de hoge verwachtingen die De Hond ooit zelf uitsprak, zo concludeerde het Onderwijsblad vorig jaar oktober op basis van eigen onderzoek. De Volkskrant kwam onlangs na een hernieuwde rondgang tot eenzelfde conclusie.

Bestuurder
In 2014 werd De Hond daarnaast zelf bestuurder van twee nieuwe Steve Jobsscholen in Amsterdam: De Ontplooiing en De Voorsprong. Maar de groei van het aantal leerlingen valt tegen en de stichtingsnorm zou niet gehaald worden. De leerlingen van De Ontplooiing worden daarom overgedragen aan een andere stichting, zo is de bedoeling.

De Voorsprong sloot vorig najaar de deuren. Toch ontving het bestuur nog wel elke maand tienduizenden euro’s aan onderwijsgeld, zo berichtte het Onderwijsblad afgelopen maart. Er stond nog één leerling ingeschreven die niet op een andere school geplaatst zou kunnen worden. Het door De Hond voorgezeten bestuur werd afgelopen najaar door de Onderwijsinspectie onder verscherpt financieel toezicht geplaatst.

Verklaring
‘Mede vanwege mijn persoonlijke achtergrond en bekendheid kon het onderwijsconcept versneld van start gaan’, schrijft De Hond. Maar het heeft ook geleid tot een ‘onevenwichtige positionering’. Zijn betrokkenheid roept volgens hem onterechte associaties op, zoals de suggestie dat leerlingen in het iPad-onderwijs niet meer zouden hoeven leren schrijven. ‘De iPad is niet het doel maar één van de middelen om ons doel te bereiken.’

En: ‘De uitvergroting in de Nederlandse media van wat daarbij (nog) niet goed gaat, met koppen die het negatieve nog verder versterken, gekoppeld aan mijn persoon, doet velen tekort: de leerkrachten en directeuren, die met veel enthousiasme met dit concept werken, de leerlingen en hun ouders en alle medewerkers binnen ons bedrijf. Dus mijn betrokkenheid binnen Nederland werkt inmiddels contraproductief’, aldus de verklaring.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren