“De Tweede Kamer kan controlerende taak niet uitvoeren”

“Er is onvoldoende zicht op onderwijsgeld. Daardoor kan de Tweede Kamer haar controlerende taak niet uitvoeren.” Die conclusie klonk vanochtend in de onderwijscommissie van de Tweede Kamer bij monde van Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Dennis Wiersma (VVD), die in hun rol als ‘rapporteurs’ een zorgwekkend rapport van de Algemene Rekenkamer toelichtten.

De Tweede Kamer sprak vandaag onder meer over het recente onderzoek van de Rekenkamer over passend onderwijs, waaruit blijkt dat er te weinig zicht is op de inzet en resultaten van 2,4 miljard euro overheidsgeld voor zorgleerlingen. Door de lumpsum-financiering, waarbij schoolorganisaties een zak geld ontvangen die ze naar eigen inzicht kunnen besteden, ontbreekt het de Tweede Kamer aan grip. De verantwoording door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen laat veel te wensen over, mede doordat de overheid daar te weinig eisen aan stelt. Demissionair onderwijsminister Jet Bussemaker zou meer urgentie moeten tonen, aldus het rapport.

Te vrijblijvend
De Rekenkamer heeft al vaker gewezen op de gebrekkige verantwoording en transparantie met betrekking tot onderwijsgeld. De afgelopen jaren groeit de kritiek op de lumpsum-bekostiging, binnen en buiten de Haagse politiek. Wat de AOb betreft, is de onderwijsfinanciering nu veel te vrijblijvend en moet er een scheiding komen tussen de personele en materiële bekostiging.

In de Tweede Kamer liet Bussemaker vanochtend weten dat ze niet aan de huidige onderwijsfinanciering wil tornen. Instellingen gedijen volgens haar bij die financiële vrijheid. Dat de verantwoording en openbaarheid beter moeten, beaamde de minister wel. Het ministerie van Onderwijs werkt sinds vorig jaar aan een wet die schoolbesturen verplicht hun jaarverslag openbaar te maken, maar het duurt nog zeker tot 2018 voordat die ingevoerd kan worden.

Excellentie
Tijdens het debat ging het ook over het OCW-jaarverslag, de financiële staat van het onderwijs en het recente Onderwijsverslag van de inspectie. D66-Kamerlid Paul van Meenen diende een motie in om het predicaat ‘excellente school’ af te schaffen, een voorstel dat de potentiële coalitiegenoten CDA (voor de motie) en VVD (voor het predicaat) verdeelt.

Binnenkort praat de Kamer uitgebreider over passend onderwijs en dan zal ook de gisteren verschenen elfde voortgangsrapportage worden besproken.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren