Alle onderwijssectoren staan achter actie primair onderwijs

Van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs en de universiteiten: werkgevers en werknemersorganisaties uit alle onderwijssectoren staan achter de actie van het PO-front. ‘Onderwijs is het fundament onder onze samenleving en economie’, zegt Paul Rosenmöller voorzitter van de Stichting van het Onderwijs en de VO-raad. ‘Daar moeten we structureel in investeren.’

In de Stichting van het Onderwijs zitten belangenorganisaties namens alle schoolbesturen zoals de VO-raad, de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU). Zij werken hierin samen met de bonden en Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Tekorten
Het is steeds lastiger om genoeg bevoegde docenten voor de klas te krijgen. ‘We hebben nu al te maken met tekorten in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Als er niets gebeurt nemen de tekorten verder toe en gaan deze zich ook in de andere onderwijssectoren voor doen’, zegt Rosenmöller in een persbericht. 
 
De werkgevers en werknemers uitten in februari samen al een noodkreet en kwamen met een plan om het hele onderwijs toekomstbestendig te maken. ‘Versnippering in beleid, maatregelen die elkaar tegenwerken en te weinig investeringen in onderwijs en onderwijspersoneel staan gelijke kansen nu in de weg’, schreef de Stichting voor het Onderwijs toen. Een van de punten in het plan was het beroep aantrekkelijker te maken door meer carrièreperspectieven te bieden.

#ikverdienmeer
De AOb deed eerder deze week een oproep aan eigen kaderleden die werken op middelbare scholen, in het mbo en hbo om de petitie te ondertekenen. De actie #ikverdienmeer van de AOb is gericht op alle sectoren. De AOb pleit voor een meerjaren-investeringsplan dat zorgt dat de hele onderwijssector weer ‘gezond’ wordt.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren