Gift redt Sint Maartenschool

Dankzij een anonieme gift kan de Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs in Ubbergen nog zeker een jaar doorgaan met onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking (cluster 3). “Ik werd opgebeld en dacht: dit kan niet waar zijn. Het is geweldig” zegt directeur Gillis Geschiere.

Door de invoering van passend onderwijs, waarbij meer leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan, en andere nieuwe wetten komt de school 1,9 miljoen euro tekort. De school was sinds januari volop bezig met reorganiseren en een sociaal plan. Er zouden 50 van de 130 medewerkers weg moeten door het geldtekort, omdat de school per kind minder bekostiging krijgt. In de nieuwe bekostiging via het samenwerkingsverband worden, volgens Geschiere, de zorgkosten voor kinderen niet meer vergoed.

Zorgbudget
Volgens Geschiere kunnen veel leerlingen van zijn school niet zomaar naar het reguliere onderwijs. “Wij geven hele specifieke zorg. Er lopen hier bijvoorbeeld vijf verpleegkundigen rond en tientallen onderwijsassistenten en zorgbegeleiders. Op basisscholen zie ik dat nog niet gebeuren.” Door nieuwe regels krijgt de Sint Maartenschool minder zorgbudget voor de leerlingen. Geschiere denkt dat hij toch het zorgbudget kan aanvullen door dit bij de gemeentes te gaan aanvragen.

Het kost alleen tijd om voor alle leerlingen dossiers aan te leggen om het zorggeld binnen te halen. “Ik kan niet zeggen hoeveel de weldoener heeft gedoneerd, maar we krijgen er een jaar de tijd door om het tekort op te lossen. De zorg die we moeten leveren wordt betaald uit de gift. Het is voor nu een prachtoplossing. Er komt een zorgcoördinator die zich met de aanvraag van het zorggeld gaat bezighouden, zodat we dat over een jaar op orde hebben.”

Reguliere onderwijs
Geschiere zegt dat hij best kinderen naar het reguliere onderwijs wil sturen, maar dat het nu gewoon niet kan met alle complexe zorg en de huidige omstandigheden, zoals een hoge werkdruk, in het basisonderwijs. “Voor ouders is dit ook fijn, hun kind kan nog langer op school blijven zitten en ze hoeven niet naar een school tientallen kilometers verderop.”

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren