‘Eisenpakket voor mbo-ondersteuners moet veranderen’

Er zitten nog een aantal haken en ogen aan de regeling die de bekwaamheidseisen vastlegt voor onderwijsondersteuners in het mbo. Dat schrijft de AOb samen met andere onderwijsbonden in een gezamenlijke brief aan demissionair minister Jet Bussemaker van Onderwijs die de regeling nu heeft openstaan voor commentaar.

De nieuwe bekwaamheidseisen gelden voor onderwijsondersteuners in het mbo die direct bij het onderwijsproces zijn betrokken. Het gaat om vakinhoudelijke, didactische en pedagogische eisen, zoals voldoende kennis hebben van het Nederlands en Engels, op de hoogte zijn van veiligheidsnormen en inleving in de leefwereld van studenten.

In de brief schrijven de bonden dat ze blij zijn met wettelijke bekwaamheidseisen, het erkent en vergroot de waarde van de ondersteuners. Toch zouden er nog aanpassingen moeten komen in de regeling zoals die er nu voorligt.

Overlap
Zo vinden de bonden dat de verantwoordelijkheden van onderwijsondersteuners nu te veel overlappen met die van docenten. Er moet een duidelijk onderscheid komen waarbij de werkzaamheden van onderwijsondersteuners altijd onder supervisie plaatsvinden van een docent. Dat komt nog onvoldoende naar voren in het huidige voorstel.

Bovendien is de invloed van werkgevers te groot, volgens de bonden. Besturen moeten, zoals het nu is vastgelegd, de bekwaamheid van de huidige werkzame onderwijsondersteuners beoordelen en zo nodig achterstanden wegwerken. Ook moet op instellingsniveau door het bestuur worden bepaald welke werkzaamheden onder het besluit vallen en mogen er niet te grote verschillen komen in de kennis van personeelsleden onderling. ‘Dit vraagt een enorm toezicht op het primaire proces’, schrijven de bonden. ‘Wij vragen ons af op welke wijze hierop wordt toegezien.’

De onderwijsbonden zien dat werkgevers ook regelmatig ondersteuners taken laat uitvoeren die eigenlijk alleen voor docenten zijn bedoeld. Zonder dat de ondersteuners daar een studie voor mag volgen of benoemd wordt als docent.

Lees de hele brief aan minister Bussemaker over de bekwaamheidseisen hieronder.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren