Inholland maakt medezeggenschapsraad excuses

Het college van bestuur van Inholland heeft excuses aangeboden aan de medezeggenschapsraad voor de gang van zaken rondom het besluit te stoppen met de tweedegraads lerarenopleidingen. De medezeggenschapsraad heeft nog niet ingestemd met het voorgenomen besluit, maar Inholland verwees studenten al door naar andere scholen.

De persvoorlichter van Inholland, Alexander van Zijp, bevestigt dat het een ‘stap te snel’ was om de nieuwe studenten al door te sturen naar de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “We deden dit vanwege de 1 mei inschrijvingen. Studenten die zich inschreven, hebben wij geadviseerd naar een andere hogeschool te gaan”, aldus Van Zijp. Hogescholen hebben een zorgplicht voor studenten die per 1 mei staan ingeschreven.

Voldongen feit
De medezeggenschapsraad (mr) had moeten instemmen met het voorgenomen besluit om te stoppen met de lerarenopleidingen, voordat de school dat plan mocht uitvoeren. “Nu werd de mr eigenlijk voor een voldongen feit geplaatst”, zegt AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra die op de school onderhandelt over een sociaal plan. “Ik snap goed dat de mr zich behoorlijk gepasseerd voelt.”

Mr-voorzitter Norbert Landers is blij met de excuses van het college. Hij zegt dat de mr stevige kritiek had op de gang van zaken. “Nu gaan we vooral naar de inhoudelijke kant van het voorstel kijken om een afweging te maken en gaan we niet meer door op de gang van zaken.” Landers zegt dat de mr het besluit volgens een bepaald protocol gaat onderzoeken. “We kijken naar financiële belangen, maar ook naar maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld dat de lerarenopleiding Duits in Amsterdam zal verdwijnen. Dat gaan we allemaal afwegen.”

Terugdraaien
De medezeggenschapsraad kan het besluit van het college nog terugdraaien, zegt ook de persvoorlichter: “Het bestuur heeft de instemming nodig, zo niet dan moeten de bestuursleden het besluit heroverwegen.” Wat het besluit gaat worden kan de mr-voorzitter nog niet zeggen. “We gaan ons er zorgvuldig over buigen. We zullen ongeveer binnen drie weken met een besluit komen.”

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren