AOb: Basiszorg leerlingen kan chaos passend onderwijs oplossen

“De chaos rond de geldstromen bij passend onderwijs wordt scherp neergezet”, is de reactie van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen op het snoeiharde rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens de AOb wordt nogmaals duidelijk dat landelijke afspraken over basiszorg - de hulp die iedere school aan elk kind moet kunnen bieden - noodzakelijk zijn.

“De Algemene Rekenkamer legt de vinger precies op de zwakke plekken van passend onderwijs”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “De geldstromen zijn onduidelijk en ten tweede geven besturen personeel en ouders geen enkel inzicht of kinderen de juiste zorg kunnen krijgen.” De AOb pleit daarom al lang voor basiszorg, waarin beschreven wordt welk niveau van ondersteuning iedere school leerlingen moet kunnen bieden. Verheggen: “Dat geeft scholen duidelijkheid, personeel duidelijkheid en ouders duidelijkheid.”

Variatie
De Algemene Onderwijsbond pleit al jaren voor basiszorg, omdat per samenwerkingsverband nu grote verschillen bestaan welk kind wel of niet op extra hulp kan rekenen. Die variatie bemoeilijkt ook het zicht op de geldstromen, zoals de Rekenkamer schetst. Door bij wet vast te leggen aan welke zorgvragen iedere school moet kunnen voldoen, krijgen leerlingen, onderwijspersoneel, ouders, bestuurders en politici meer inzicht in de gevolgen van passend onderwijs. “Dat is hard nodig om tot antwoorden te komen op vragen waarop het departement al vier jaar het antwoord schuldig blijft”, aldus Verheggen.

Schokkend is het daarom om te zien dat de Rekenkamer in nette bewoordingen, maar hardop zegt dat het ministerie niet goed genoeg zijn best doet om de problemen op te lossen. ‘De minister van OCW kan de verbetering van de transparantie over de besteding van financiële middelen voor passend onderwijs en over wat daarmee bereikt wordt, met meer urgentie ter hand nemen’, waarbij het rapport er op wijst dat het probleem al sinds 2012 op tafel ligt.

Weinig inzicht
De Algemene Rekenkamer ziet verder dat ouders en personeel te weinig inzicht krijgen om vanuit de ondersteuningsplanraad controle op geldstromen en geleverde zorg te houden. ‘De interne checks and balances in de samenwerkingsverbanden zijn al met al zwak ontwikkeld. Dat leidt ertoe dat schoolbesturen het instellingsbelang zwaarder kunnen laten wegen dan het belang van de leerling die extra ondersteuning nodig heeft.’ Oftewel: geld gaat voor de leerling. “Dat moet echt anders”, zegt Liesbeth Verheggen. “Besturen moeten zich eindelijk eens verantwoorden over de keuzes. Geld moet naar de klas. Al met al bekritiseert de Rekenkamer hardop de lumpsum-aanpak. Die is ondoorzichtig, en het wordt hoog tijd dat dat verandert. Personeel moet al bij de verdeling van geld en zorg door het samenwerkingsverband worden betrokken.”

Meer lezen?
De AOb stuurde in december al een brief aan de Tweede Kamer over de problemen met passend onderwijs. Deze brief kun je via deze link lezen. 

Daarnaast wordt steeds voelbaarder dat scholen in krimpgebieden die een deel van hun budget voor passend onderwijs moeten inleveren – de verevening – financieel helemaal klem komen te zitten. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Nieuwsuur maakte 5 mei 2017 een reportage over de praktijk van passend onderwijs, met commentaar van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Bekijk de reportage terug via
de website van Nieuwsuur.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren