‘Bekijk schoolniveau opnieuw na twee jaar middelbare school’

De VO-raad wil dat alle middelbare scholen na twee jaar bekijken of leerlingen wel op het goede schoolniveau zitten. Het is één van de manieren, volgens de vertegenwoordiger van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, om kansenongelijkheid tegen te gaan.

‘We slagen er helaas nog niet in om voor iedere leerling en in iedere situatie een gelijk speelveld te bieden’, schrijft Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Het advies in groep 8 moet een advies zijn voor de start in de onderbouw van het vo en niet een advies over het eindniveau’, schrijft Rosenmöller. De raad pleit voor meer brede brugklassen waar verschillende onderwijsniveaus bij elkaar zitten, tienercolleges en dakpanklassen zodat het keuzemoment zo lang mogelijk wordt uitgesteld.

Te vroeg
De AOb schreef in september 2016 over onderzoek van de Universiteit Groningen naar brede scholen. Onderzoekster Marie-Christine Opdenakker zei toen dat een advies op 11- of 12-jarige leeftijd te vroeg is. ‘31 procent van de leerlingen, een percentage wat ik behoorlijk hoog vind, komt uit op een ander schoolniveau dan is geadviseerd op de basisschool’, aldus Opdenakker.

Toch is de trend anders. Het aantal homogene brugklassen nam in 2015 toe, zo bleek uit het Onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie. Ook gaven leraren minder gecombineerde adviezen.

De VO-raad wil nu dat middelbare scholen meer budget krijgen voor een brede brugklas of voor samenwerking tussen vo-scholen. Ook extra onderwijstijd voor leerlingen van laagopgeleide ouders of leerlingen uit gezinnen met minder financiële middelen is een maatregel die de VO-raad voorstelt.

Kleine klassen
AOb-bestuurder Ben Hoogenboom vindt dat er genoeg gekwalificeerde docenten nodig zijn om kansenongelijkheid tegen te gaan. “We pleiten voor kleine klassen zodat leraren gedifferentieerd onderwijs kunnen geven. Extra onderwijstijd is dan onnodig." Hoogenboom vindt het goed dat de VO-raad pleit voor brede brugklassen, heterogene groepen en een latere selectie. “Maar een schooladvies na twee jaar op de middelbare school is op zich niet nieuw. Op veel scholen gebeurt dat al wel."

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren