Passend onderwijs werkt niet in de praktijk

Bijna 80 procent van de leraren zien passend onderwijs als een verkapte bezuinigingsmaatregel. Het idee, eerlijke kansen voor alle kinderen, vinden ze nog steeds sympathiek, maar ze krijgen niet de tijd, middelen of expertise om het te realiseren.  

Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderzoek, niet te verwarren met de uitvoeringsorganisatie DUO van het ministerie van Onderwijs. Hun vragenlijst is ingevuld door 507 leraren in het primair onderwijs (po) en 506 docenten in het voortgezet onderwijs (vo). In 2015 vroeg het onderzoeksbureau in opdracht van dagblad AD leraren al naar hun eerste bevindingen met passend onderwijs. Dit jaar financierde het ministerie de tweede peiling.
Docenten zijn op vrijwel alle fronten negatiever geworden. Gemiddeld hebben leraren, zowel in het po als vo, vijf leerlingen in de klas ‘met extra ondersteuningsbehoefte’. Maar ze komen er niet aan toe deze kinderen goed te helpen. Maar liefst 86 procent van de po-leerkrachten po en 91 procent van de leraren vo heeft daar te weinig tijd voor. 
 
Nobel
Ook de ‘gewone’ kinderen zijn de dupe. Meer dan driekwart van de leraren in beide sectoren kan nu minder aandacht aan hen besteden. “Leraren vinden het idee van passend onderwijs een nobel streven”, zegt Liesbeth van der Woud van DUO Onderwijsonderzoek, “maar in de praktijk pakt het voor alle kinderen niet goed uit.”
Vooral vo-leraren zijn afgelopen jaar negatiever geworden over de nieuwe manier van zorg organiseren. Van der Woud denkt dat dit komt doordat op de grotere vo-scholen minder expertise aanwezig is, leraren minder goed de weg naar hulp weten te vinden en doordat pubers wellicht heftiger zijn, ook als ze een gedragsprobleem of andere handicap hebben.
 
Rompslomp 
De AOb vroeg haar leden dit voorjaar zelf naar de ervaringen met passend onderwijs. De reacties  komen sterk overeen met die DUO Onderzoek. Toegenomen administratieve rompslomp komt duidelijk naar voren onder de AOb-ers. “De bureaucratie is belachelijk”, zegt één van hen. 
In een brief aan de Tweede Kamer roept de AOb de regering op snel actie te ondernemen op vier punten: duidelijkheid over de administratie, kleinere klassen, hulp bij administratieve taken en één landelijk niveau van basisondersteuning. Op woensdag 29 juni overlegt de commissie OCW van de Tweede Kamer over passend onderwijs.
 
Lees de brief van de AOb van 21 juni hier.
Het volledige rapport van DUO Onderwijsonderzoek is hier te downloaden. 
maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren