Onderbouw voortgezet onderwijs krimpt 9 procent

Scholen voor voortgezet onderwijs zien de komende jaren de brugklassen krimpen. In 2020 zullen in de eerste twee leerjaren maar liefst 25 duizend leerlingen minder zijn. Deze krimp van negen procent blijkt uit de referentieraming 2015 van het ministerie van Onderwijs.
 

Het basisonderwijs krimpt al jaren, maar kent nu een meevaller: de komende vijf jaar loopt het leerlingenaantal minder hard terug dan verwacht. Dat komt door een combinatie van meer geboorten, hogere immigratie en minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Hierdoor tellen de basisscholen volgend jaar al ruim 6 duizend kinderen meer dan verwacht, wat oploopt tot 15 duizend in 2020. Dat is goed voor de werkgelegenheid op de basisscholen.

Alle cijfers staan in de referentieraming, het document dat het ministerie van Onderwijs gebruikt om de begroting voor 2016 samen te stellen. Hierin wordt gekeken naar de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling, maar ook naar doorstroomgegevens binnen het onderwijs.

Last van krimp
Zo gaat het voortgezet onderwijs vanaf volgend schooljaar voluit last krijgen van de krimp. Scholen in Zeeland, Limburg en langs de oostgrens hadden al te maken met minder instroom. Dat breidt zich uit naar vrijwel alle scholen door de bevolkingsdaling vanaf 2004.

In de onderbouw gaat het om 25 duizend leerlingen minder in 2020. Ook dat valt iets mee ten opzichte van eerdere ramingen, maar komt per saldo neer op een krimp van 9 procent tussen 2015 en 2020. Daarnaast houdt het ministerie door veranderde keuze en selectie rekening met meer leerlingen in het vmbo en minder in havo/vwo.

Mbo en hbo
Het leerlingenaantal in het mbo daalt langzaam, wel zijn er intern verschuivingen. Tijdens de afgelopen crisisjaren gingen door de hoge werkloosheid meer jongeren een voltijdopleiding doen. Nu de economie aantrekt denkt het ministerie dat jongeren weer iets vaker kiezen voor een BBL-opleiding, een combinatie van werken en leren. In het hoger onderwijs worden na twee bomvolle jaren wat minder eerstejaars verwacht, omdat jongeren in 2013 en 2014 vanwege de basisbeurs massaler gingen studeren dan normaal. Nu keert het normale patroon weer terug. In totaal blijven hbo en universiteit min of meer stabiel in studentenaantallen. 

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren