Mannen zijn nog (heel vaak) de baas

Het onderwijs geldt als een vrouwelijke sector, maar in veel colleges van bestuur en raden van toezicht delen mannen de lakens uit. Vrouwelijke bestuurders en toezichthouders zijn anno 2014 nog zwaar in de minderheid, blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad.

Een transfer in het hoger beroepsonderwijs: Jet de Ranitz stapt over van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten naar Inholland, als opvolger van Doekle Terpstra. Daarmee is Inholland vanaf december de derde grote hbo-instelling met een vrouwelijke collegevoorzitter, naast Fontys en de Hogeschool Utrecht. Of de vierde, als je het gezamenlijke bestuur van de Hogeschool en Universiteit van Amsterdam meetelt.

Niemand kijkt er meer van op, een vrouw aan het roer van een schoolbestuur. Toch komt het nog zo weinig voor, in alle onderwijssectoren. Het blijkt dat mannen anno 2014 nog altijd de lakens uitdelen in de colleges van bestuur en raden van toezicht. Amper een kwart van de bestuurders en nog geen derde van de toezichthouders zijn vrouw, en dat in een sector die op de werkvloer – voor de klas – zo sterk gefeminiseerd is.

Verbleken
De cijfers verbleken bij de doelstelling die toenmalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius in 2008 naar voren bracht: vrouwen zouden in 2012 veertig procent van de topfuncties moeten bekleden. Dat vereist quota, zei ze in de Volkskrant. ‘Als je het niet wettelijk verplicht, blijf je hangen in goede bedoelingen. Maar de afgelopen 25 jaar is gebleken dat dit niet werkt.’

Gaat het de goede kant op, of stokt de vervrouwelijking in de bestuurskamer? Het schiet in elk geval niet heel erg op. Het Onderwijsblad turfde het geslacht van bestuurders en toezichthouders van alle universiteiten en hogescholen, en van de twintig grootste instellingen per sector in het mbo, voortgezet en basisonderwijs. 

Vrouwen zijn nog altijd ver in de minderheid in de colleges van bestuur en raden van toezicht. Eenhoofdige besturen bestaan in veel gevallen uit mannen. Bij tweehoofdige colleges van bestuur wordt er vaker gekeken naar een evenwichtige man-vrouwverhouding, al komen volledig uit mannen bestaande besturen geregeld voor en vormen volledig uit vrouwen bestaande colleges vooralsnog een zeldzaamheid.

Waarnemend voorzitters zijn in bovenstaande cijfers meegeteld. Verschillen tussen colleges van bestuur en raden van toezicht: raden van toezicht worden nog veel vaker voorgezeten door een man. Vrouwelijke voorzitters zijn vaak op één hand te tellen. Behalve in het primair onderwijs, waar onder de grotere besturen relatief vaak een vrouwelijke rvt-voorzitter te vinden is. Overigens vormen vrouwelijke voorzitters ook daar nog een minderheid.

Voorbeelden van colleges van bestuur die eruit springen


  • WO | Open Universiteit, Universiteit/Hogeschool van Amsterdam: meerhoofdig bestuur 50% vrouw, in het laatste geval ook vrouwelijke voorzitter (Louise Gunning-Schepers)
  • HBO | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: tweehoofdig bestuur 100% vrouw (scheidend voorzitter Jet de Ranitz en bestuurslid Bridget Kievits). Hogeschool Fontys: twee van de drie bestuurders zijn vrouw, onder wie de voorzitter (Nienke Meijer).
  • MBO | Roc Albeda College: tweehoofdig bestuur 100% vrouw (voorzitter Anja van Gorsel en bestuurslid Renata Voss). Roc West Brabant, Koning Willem I College, Roc Nijmegen: tweehoofdig bestuur 50% vrouw, bij laatste twee tevens voorzitter
  • VO | Stichting Iris: enige bestuurder is een vrouw; Stichting LMC, Achterhoek VO, Stichting Zaam: tweehoofdig bestuur 50% vrouw, waarvan in het laatste geval voorzitter
  • PO | Innovo, Openbaar Onderwijs a/d Amstel, Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht: tweehoofdig bestuur 50% vrouw, waarvan in het laatste geval ook voorzitter (Marja Blom)


  • WO | Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente: meerhoofdig bestuur 100% man
  • HBO | Hogeschool Stenden, NHL, NHTV, Hogeschool Zeeland: meerhoofdig bestuur 100% man
  • MBO | Roc van Amsterdam/Flevoland, Roc Mondriaan, Roc Deltion College, Noorderpoortcollege: meerhoofdig bestuur 100% man
  • VO | Ons Middelbaar Onderwijs, Stichting Carmelcollege, Dunamare Onderwijsgroep: meerhoofdig bestuur 100% man
  • PO | Kindante, Movare, Agora: meerhoofdig bestuur 100% man

Download het artikel: 'Mannen zijn (heel vaak) de baas' uit Onderwijsblad 18 van 22 november hieronder.

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren