Werkloosheid onderwijs naar nieuwe piek

Op 1 juli, aan het einde van het schooljaar, waren er 17.100 ww-uitkeringen in het onderwijs. Fors meer dan vorig jaar op hetzelfde moment, zo blijkt uit vandaag verschenen CBS-cijfers. Al jaren loopt de werkloosheid in het onderwijs op, door dalende leerlingenaantallen in het basisonderwijs en sluipende bezuinigingen op het personeelsbestand.
 
Het CBS had goed nieuws: voor de derde maand op rij daalt de werkloosheid. Wel neemt het aantal ww-uitkeringen nog toe, met als koploper het onderwijs. Nu is het gebruikelijk dat bij het einde van het schooljaar veel contracten worden beëindigd, maar sinds 2011 ligt de piek van het aantal ww-uitkeringen elk jaar hoger. In 2011 waren er 7.100 mensen uit de onderwijssector met een uitkering, nu zijn dat er dus 10.000 meer. Ook wordt duidelijk dat de werkloosheid in het onderwijs steeds harder groeit. Tussen juni en juli steeg het aantal uitkering dit jaar met 3.200, vorig jaar was die toename in dezelfde periode 2.800.

ww-uitkeringen onderwijs
 
(Bron: CBS)
 
Over het algemeen daalt in de loop van het schooljaar het aantal werklozen in de sector, omdat er langzaam aan vervangingsbanen loskomen. Wel groeit structureel het aantal ww-uitkeringen in het onderwijs. Voornaamste oorzaak is de krimpende bevolking: er zijn minder kinderen, dus ook minder leraren basisonderwijs nodig.
 
Daarnaast hebben schoolbesturen de afgelopen jaren stilaan bezuinigd op personeel, met als gevolg meer doen met minder mensen oftewel vollere klassen. In het basisonderwijs is bijvoorbeeld het aantal banen sneller gedaald dan krimp rechtvaardigt. In het voortgezet onderwijs groeide het aantal leerlingen licht, maar werken er desondanks minder mensen. Omdat de precieze personeelsaantallen voor komend schooljaar nog niet bekend zijn, is nog niet duidelijk of die trend doorzet.
 
Ondanks het groeiend aantal werklozen lijken de arbeidsmarktperspectieven op de langere termijn redelijk gunstig. Een grote groep leraren bereikt de komende jaren de pensioenleeftijd en moet vervangen worden door jongeren. De baankansen zijn er dan vooral in de Randstad, in de grensstreken zal een baan vinden moeilijker zijn.
 
 
maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren