AOb informeert Kamer over fout in brief OCW

De bizarre investeringsbrief die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker deze week naar de Tweede Kamer stuurden, bevat naast een te rooskleurige weergave van de investeringen in het onderwijs ook een feitelijke onjuistheid: personeel in het primair onderwijs krijgt geen jaarlijks recht op een professionaliseringsbudget van 500 euro. 

Omdat Bussemaker weigert haar verhaal recht te zetten, heeft voorzitter Walter Dresscher namens de Algemene Onderwijsbond een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

‘De AOb heeft de minister gisteren in diverse media-uitingen gewezen op de verkeerde interpretatie van de afspraken. Ze weigert haar toelichting echter te herzien,’ motiveert Dresscher de brief-op-poten aan de Tweede Kamer. De onzorgvuldigheid van de minister gaat nog verder dan de wat al te drieste invulling die Bussemaker aan de afspraken geeft. ‘Het is zeer voorbarig de onderhandelingsresultaten uit deze cao als feiten te presenteren. Er is een principeakkoord dat nog wordt voorgelegd aan de leden van de onderhandelende partijen. Pas als die groen licht geven, kan er over de resultaten worden gerapporteerd met de stelligheid van de bewindslieden.’

Los van de feitelijke onjuistheid vindt Dresscher het ongepast dat de minister ‘pronkt met vermeende resultaten van een onderhandelingsproces waarin zij geen partij was.’ 

De brief waarmee het departement gisteren goede sier maakte door te reppen van 1,2 miljard euro aan investeringen is binnen de AOb over de hele linie slecht ontvangen. ‘Er worden reeds toegezegde bedragen gekoppeld aan bedragen die gemoeid zijn met bestaande afspraken. Van extra investeringen is in die gevallen dus geen sprake. Voor onderwijspersoneel al helemaal niet,’ aldus Dresscher. ‘De nullijn heeft sinds 2009 betekend dat er aan onderwijs 1,5 miljard minder is uitgegeven. Een forse bezuiniging, waardoor de koopkracht van onderwijspersoneel met tenminste 8 procent is gedaald en onze sector volgens het CBS het slechtste af is.’

maak site favoriet

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren